COLOUR SAMPLE

Kulörprover för att testa och få inspiration i hemmet.

  • Vattenburen

Kulörproven finns i 105 standardkulörer från Teknos Color Your Story - Kollektionen. Dessa prover ger dig möjlighet att förenkla valet av kulörer för ditt hem.

Kulörprovet är framtaget i en vattenburen, matt interiörfärg. Mängden i en burk är anpassad till att måla ca. 1 m² en strykning. Vi rekommenderar att testytan målas två gånger för att uppnå exakt kulör. Ett enkelt sätt att testa kulören på är att måla upp en ex. bräda eller en kartongbit, så man kan gå runt och se hur kulören uppför sig i olika ljusinsläpp. Efter att ha bestämt sig för kulör, välj sedan produkt och mängd beroende på vad det är för yta som ska målas. Observera att kulören kan skilja sig beroende på val av glans.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr.

Applicering

Rör om väl före användningen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 39 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Matt
Teoretiskt spridningsområde 8 m²/l
Densitet ca. 1,3 g/ml
Torktid - hanterbar ½ h
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer 105 standardkulörer
Emballage 0,125 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,Nyckelflaggan (Finland)