COLOUR SAMPLE

  • Vesialuseline

Pinna eeltöötlus

Pind peab olema puhas ja kuiv.

Pealekandmine

Segada hoolikalt.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 39 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Tihedus ca 1,3 g/ml
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid
Pakendid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon