COLOUR SAMPLE

Priprava površine

Površina mora biti čista in suha.

Nanos

Produkt se mora dobro premešati pred uporabo.

Pogoji nanašanja

Obdelovalna površina mora biti suha. Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlaga pod 80%. Dobra ventilacija med in po barvanju pospeši čas sušenja.

Shranjevanje

Ne sme zmrzniti.
Suha snov cca. 39 % na volumen
Hlapne organske spojine (VOC) EU HOS mejna vrednost (kat A/a): 30 g/l. HOS produkta: max. 30 g/l.
Sijaj Mat
Gostota cca. 1,3 g/ml
Čistilo Topla voda in RENSA BRUSH. Orodje operite takoj po uporabi.
Barve
Pakiranje
Varnostna priporočila Glej varnostni list.
Dovoljenja & certifikati Razred M1