COLOUR SAMPLE

  • Watergedragen

Voorbereiding van het oppervlak

Het oppervlak moet schoon en droog zijn.

Applicatie

Roer het product goed door voor gebruik.

Applicatie voorwaarden

Het te schilderen oppervlak moet droog zijn. Tijdens het aanbrengen en drogen moeten de temperatuur van de omgevingslucht, het oppervlak en de verf hoger zijn dan +5 °C en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%. Goede ventilatie tijdens de toepassings- en droogperiode versnelt het droogproces.

Opslagruimte

Vorstvrij.
Vaste stof gehalte circa 39 % in volume
Vluchtige organische stoffen (VOS) EU-VOS-grenswaarde (kat A/a): 30 g/l. De VOS van het product: max. 30 g/l.
Glans Mat
Dichtheid circa 1,3 g/ml
Reinigen Warm water en RENSA BRUSH kwastreiniger. Reinig de materialen direct na gebruik.
Kleuren
Verpakkingen
Veiligheidsmarkeringen Zie het veiligheidsinformatieblad (SDS).
Goedkeuringen & certificaten M1 classificatie