COLOUR SAMPLE

  • Vanntynnet

Forbehandling

Overflaten må være ren og tørr.

Påføring

Omrøres grundig før bruk.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +5 °C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80 %. Ventilasjon under påføring og produktets tørketid påvirker tørkingen.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
Tørrstoff ca. 39 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Matt
Densitet abt. 1,3 g/ml
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.
Farger
Emballasje
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,«Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.