COLOUR SAMPLE

  • Produkt wodorozcieńczalny

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 39 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory
Opakowania
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1