COLOUR SAMPLE

  • Produkt wodorozcieńczalny

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche.

Nakładanie

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do obróbki musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 39 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/a): 30 g/l. LZO produktu: max. 30 g/l.
Połysk Mat
Gęstość abt. 1,3 g/ml
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Kolory
Opakowania
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Fiński znak Key Flag. Jest on przyznawany produktom w całości opracowanym i produkowanym w Finlandii.