COLOUR SAMPLE

  • Vandbaseret

Forbehandling

Overfladen skal være ren og tør.

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 39 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 30 g/l.
Glans Mat
Massefylde ca. 1,3 g/ml
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer
Emballage
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.