COLOUR SAMPLE

  • На водній основі

Підготовка поверхні

Поверхня повинна бути чистою і сухою.

Нанесення

Ретельно перемішайте перед використанням.

Умови нанесення

Поверхня, що обробляється, повинна бути сухою. Під час нанесення і висихання температура навколишнього середовища, поверхні і продукту повинна бути вище +5 °C, а відносна вологість повітря – нижче 80 %. Хороша вентиляція під час нанесення та висихання прискорює процес висихання.

Зберігання

Не допускайте замерзання.
Сухий залишок біля 39 % до об'єму
Леткі органічні сполуки (ЛОС) Гранично допустима концентрація VOC за нормами ЄС (cat A/a): 30 г/л. VOC продукту: макс. 30 г/л.
Глянець Матовий
Густина около 1,3 г/мл
Очищення Тепла вода і засіб для чищення пензлів RENSA BRUSH. Негайно після використання вимийте інструменти.
Кольори
Упаковка
Маркування безпеки Див. «Паспорт безпеки».
Дозволи та сертифікати M1 класифікація