REACH regula

 REACH (ķimikāliju reģistrēšana, vērtēšana, licencēšana un ierobežošana) ir Eiropas Kopienas regula (EK 1907/2006) par ķimikālijām un to drošu lietošanu; tā raksturo atsevišķu vielu reģistrēšanu, vielu vērtēšanu, ņemot vērā to īpašības un ietekmi, ļoti lielas bažas izraisošu vielu licencēšanu ķīmikāliju nozarē.

REACH mērķis ir uzlabot cilvēku veselību un apkārtējās vides drošību, labāk un ātrāk konstatējot ķīmikāliju raksturīgās īpašības. 

Mēs esam veikuši priekšdarbus, lai atbilstu regulā noteiktajām prasībām. Mēs jau darām un turpināsim darīt visu nepieciešamo, lai ievērotu tiesību aktos norādīto un uzturētu izstrādājumu pieejamību.