TEKNOL AQUA 1415-01

Konzervační látka na dřevo pro nanášení poléváním / máčením

  • Vodou ředitelný
  • Prostředek na ochranu dřeva

TEKNOL AQUA 1415-01 je bezbarvý vodný průmyslový konzervant na dřevo k okamžitému použití. Pro preventivní ošetření venkovního dřeva nad úrovní země. Při použití v rámci stanoveného systému povrchové úpravy Teknos zaručuje toto ošetření účinnou ochranu proti změně barvy dřeva (EN 152) a proti napadení houbami (EN 113) stejně jako proti dřevokaznému hmyzu (EN46-1, EN 49-1, EN 20-1) a termitům (EN 118).

TEKNOL AQUA 1415-01 obdržela osvědčení od FCBA (CTB-P+ potvrzení o účinnosti na houby rozkládající dřevo, dřevokazný hmyz a termity). Je oprávněna používat společnou certifikační značku CTB-P+ za podmínek stanovených ve všeobecných pravidlech a nařízeních značky. Dřevo ošetřené povrchovým zpracováním vyžaduje další ošetření ochranným produktem, pokud očekáváte používání v rámci aplikace třídy 3.1 v souladu s EN 335:2013. TEKNOL AQUA 1415-01 splňuje požadavky normy EN 599-1+A1:2013 pro použití třídy 2 a 3.1 v souladu s EN 335:2013. CTB-P+ č.: 502-22-2095 Autorizační č.: CZ-0025493-0000

Další dokumenty týkající se konkrétního produktu

Příprava povrchu

Dřevo má být prosté dřevného prachu a znečištění. Obsah vlhkosti dřeva má být: Okna a dveře: Cca 13 % a neměla by překročit 15 % Fasáda: neměla by překročit 18 %.

Podmínky použití

Před použitím důkladně promíchejte. Z důvodu odpařování je nutné obsah pevných látek v kapalině pravidelně upravovat přidáním vody. Tato úprava je založena na měření pevné složky kapaliny v systému. Optimální teplota pro výrobky a okolí: +18 °C - +22 °C. Optimální relativní vlhkost vzduchu: cca 50 %.

Úložiště

Skladovací teplota je +5 °C -+30 °C. Doba použitelnosti v neotevřených nádobách: Sledujte údaje na štítku "Spotřebovat do...". Nádobu uchovávejte po použití hermeticky uzavřenou. Ukládejte mimo prostory s potravinami.
Weight solids abt. 5 % by weight
Volatile organic compound (VOC) abt. 18 g/l
Drying time - overcoatable 2-3 hodin
Thinner Výrobek se dodává připravený k použití.
Clean up Voda.
Colours Bezbarvý.
Packages K dispozici ve standardních velikostech balení.
Safety markings Viz bezpečnostní list.
Approvals & certificates Nařízení o biocidních přípravcích (BPR, nařízení (EU) č. 528/2012),CTB-P+