INERTA 165 TIX

  • 2-komponentní
  • Povrchová úprava

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Aplikace

0,021 - 0,026".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Volatile organic compound (VOC)
Pot life 30 min. (+23 °C)
Mixing ratio 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Gloss Lesklý
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner TEKNOSOLV 9506
Clean up TEKNOSOLV 9506
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.