EPITAN 95

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Přímo na kov
  • Základ

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Aplikace

Podmínky použití

Ošetřovaný povrch musí být suchý a čistý. Během nanášení a schnutí se teplota vzduchu, povrchu a základního nátěru musí být vyšší než +10 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Total mass of solids abt. 1560 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 100 g/l
Pot life 30 min (+23 °C)
Mixing ratio 100:47 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: EPITAN 95 UTWARDZACZ
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.