TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Kemikaliebeständighet
  • Korrosionsskyddande
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
Volymtorrhalt ca. 95 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Glans Blank