TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Korrosion beskyttende
  • Kemisk resistens
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 2-komponent
Tørstof ca. 95 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 40 g/l
Pot-life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Glans Blank