TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny chemicznie
  • Warstwa nawierzchniowa
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
Zawartość substancji stałych abt. 95 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 40 g/l
Czas przydatności do stosowania 4 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Połysk Połysk