TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

High-solid polysiloksaanimaali

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

TEKNOSILOX 3352 on kaksikomponenttinen, niukkaliuotteinen polysiloksaanipinnoite.

TEKNOSILOX 3352 soveltuu pintamaaliksi erityisesti pohjustettuihin teräsrakenteisiin, säiliöihin, siltoihin ja muihin rakenteisiin, joissa pitkä kestoikä on tärkeää.

Struktuuripinta, joka saavutetaan helposti tavallisia levitysmenetelmiä käyttäen. Maalipinnalla on erinomainen säänkesto ja se kestää myös happoja, kemikaaleja roiskeina sekä kosteutta. Erinomainen korroosionkesto ja hyvä kulutuksen kesto.

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 95 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 40 g/l
Käyttöaika 4 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Kiilto Kiiltävä