TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Pokrivni Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 95 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 40 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Sijaj