TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Kemikaalikindel
  • Korrosioonikindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 95 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 40 g/l
Segu kasutusaeg 4 h (+23 °C)
Segamissuhe 5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Läige Läikiv