TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Kjemisk resistens
  • Korrosjonsbeskyttende
  • Topcoat
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 95 % by volume
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 40 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Glans Blank