TEKNOSILOX STRUCTURE 3352

  • Ķīmiski izturīgs
  • Pret koroziju aizsargājošs
  • Apdares pārklājums
Solids abt. 95 % by volume
Volatile organic compound (VOC) abt. 40 g/l
Pot life 4 h (+23 °C)
Mixing ratio 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Komp. B: TEKNOSILOX HARDENER 7471-01
Gloss Spīdīga