SILOKSAN PRIMER

Grundfärg

  • Lösningsmedelsburen

Lacknaftaspädd vinylakrylatgrundfärg. Färgproduktgrupper 222, 223 och 252 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används utomhus för grundmålning av mineraliska ytor, speciellt för grundning av gamla kalkputs- och kalkfärgsytor. Tränger in i underlaget och förstärker det porösa ytskiktet. Inomhus kan färgen användas för att vitmåla tak och övre delar av gamla industrihallar.

Tekniska datablad

Andra produktspecifika dokument

Volymtorrhalt ca. 50 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/c): 430 g/l. Produktens VOC: max. 430 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 14 g/ml
Torktid - hanterbar efter 30 min
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta)
Emballage 10 L, 20 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat CE-märkning