SILOKSAN PRIMER

  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 50 % by volume
Glans Helmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,4 g/ml
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,Finnish Key Flag