SILOKSAN PRIMER

Nakkekrunt

  • Eriline nake
  • Lahustipõhine

Lakibensiiniga vedeldatav vinüülakrülaatkrunt.

Mineraalpindade kruntimiseks välistingimustes. Eriti sobilik lubikrohvitud ja -värvitud pindadele. Imendub pinda ja seob poorseid pinnakihte. Võib kasutada ka sisetöödel tööstuslike hallide ning ruumide lagede ja ülemiste seinapindade valgendamisel.

Pinna eeltöötlus

Puhasta töödeldavad pinnad. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud vana värv puhasta nt kuuma veejoa või vesiliivpesuga. Eemalda betoonpindadelt tsemendiliimikiht. Kui käideldavad pinnad sisaldavad asbesti, tuleb järgida kohalikke määruseid ja regulatsioone. Vajalikud parandused tehakse sobivate segudega. Uued pinnad peavad enne kasutamist vähemalt 3 nädalat kuivama.

Pealekandmine

Enne kasutamist korralikult segada. Kanna pinnale pintsli, rulli või õhuvaba pihustiga. Sobilikud düüsi suurused: 0.017-0.021’’. Vajadusel vedelda värvi 5-10 mahu%, nt lubivärvitud pindade või tööstushallide lagede puhul. SILOKSAN PRIMERit võib kasutada ka pinnavärvina, nt tööstuslikel lagedel.

Pealekandmistingimused

Pindamise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5C vähemalt nädala jooksul ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Pinnavärvimine teostatakse normaaltingimustes vähemalt 2 tunni möödudes SILOKSAN FACADE silikoonemulsioonvärviga. Sisetingimustes võib kasutada muid pinnavärve objektist sõltuvalt. Jahedas janiisketes tingimustes sooritatakse pinnavärvimine mkitte enne ööpäeva möödumist.
Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/c): 430 g/l 2010. Toote LOÜ: max 430 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 14 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 30 min
Lahusti TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)
Ilmastikukindlus Väga hea.
Ohutusteave Vt ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis