SILOKSAN PRIMER

Tartuntapohja

  • Liuotinohenteinen

Lakkabensiiniohenteinen vinyyliakrylaattipohjamaali. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 222, 223 ja 252.

Ulkokäyttöön kiviainespintojen pohjamaalaukseen. Käytetään erityisesti vanhojen kalkkirappaus- ja kalkkimaalipintojen pohjustukseen. Tunkeutuu alustaan sitoen huokoista pintakerrosta. Sisällä voidaan käyttää vanhojen teollisuushallien kattojen ja yläosien valkaisuun.

Käyttöturvallisuustiedote

Muut tuotekohtaiset dokumentit

Pinnan esikäsittely

Käsiteltävät pinnat puhdistetaan. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali poistetaan. Hauraat, vanhat pintakerrokset poistetaan. Puhdistukseen voi käyttää esim. kuumapaine- tai vesihiekkapesua. Uusilta betonipinnoilta poistetaan sementtiliima. Asbestia sisältävien pintojen käsittelyssä on noudatettava valtioneuvoston päätöstä asbestityöstä 1380/94 sekä siihen liittyviä asetuksia 318/2006 ja 863/2010. Tarvittavat paikkaukset tehdään kohteen vaatimalla laastiseoksella. Uusien pintojen tulee kuivua vähintään 3 kuukautta ennen maalausta.

Käsittelyohje

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti. Maali levitetään siveltimellä, telalla tai ilmattomalla ruiskulla. Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021". Maalia ohennetaan tarvittaessa 5 - 10 tilavuusprosenttia, esim. kalkkimaalipinnoilla ja teollisuushallien sisäkattojen uusintamaalauksessa. SILOKSAN PRIMER voidaan jättää myös pintamaaliksi, esim. teollisuushallien katoissa. Pintamaalaus tehdään aikaisintaan 2 tunnin kuluttua hyvissä olosuhteissa SILOKSAN FACADE silikoniemulsiomaalilla. Sisätiloissa pintamaalaus voidaan tehdä myös muilla maaleilla käyttökohteen mukaan. Viileissä ja kosteissa olosuhteissa pintamaalaus tehdään aikaisintaan seuraavana päivänä.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.
Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/c): 430 g/l. Tuotteen VOC: max. 430 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 14 g/ml
Käytännön riittoisuus 4 - 6 m2/l
Pölykuiva 30 min kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Säänkestävyys Erittäin hyvä.
Pakkauskoot 10 L, 20 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit CE-merkintä