SILOKSAN PRIMER

Temelj za mineralne površine

SILOKSAN PRIMER je vinil akrilni temelj, ki se ga lahko redči s Teknosolv 1621.

Za uporabo na zunanjih mineralnih površinah. Še posebej primeren za temelj na starih apnenih fasadah. Penetrira v površino in poveže porozne plasti med seboj.

Tehnični listi

Barvna karta

Priprava površine

Očistite površino, ki jo boste barvali. Odstranite vso umazanijo s površin z visokotlačnim čistilnikom ali mokrim peskanjem. Odstranite tudi slabo pritrjeno ali odluščeno staro barvo. Z novih površin odstranite cementni mulj. Pri ravnanju s podlagami, ki vsebujejo azbest, je treba upoštevati državne/lokalne predpise. Potrebna popravila je potrebno narediti z ustreznim kitom. Nove površine morajo biti suhe vsaj 3 mesece predno se jih pobarva.

Nanos

Pred uporabo barvo dobro premešajte. Nanašate lahko z čopičem, valjčkom ali z brizganjem. Uporabite velikost airless šobe 0.017- 0.021". Če je potrebno, barvo redčite z 5 – 10 % volumsko, na pr. za barvanje stropov industrijskih hal. SILOKSAN PRIMER lahko pustite samostojno, na primer v industrijskih halah.´Po 2 urah lahko nanesete končni premaz SILOKSAN FACADE. V notranjih prostorih lahko uporabite tudi druge premaze, odvisno od objekta premazovanja. V hladnih in vlažnih pogojih se lahko končni nanos pobarva šele naslednji dan.

Pogoji nanašanja

Med aplikacijo in v času sušenja mora biti temperatura ozračja, površine in premaza nad +5 °C in relativna zračna vlažnost pod 80% .
Suha snov cca. 50 % na volumen
Hlapne organske spojine (VOC) EU HOS mejna vrednost (kat A/c): 430 g/L. HOS produkta max 430 g/L
Sijaj Polni mat
Sistem mešanja Teknomix
Gostota cca. 1,4 g/ml
Čas sušenja - prašno suh Po 30 min
Razredčilo TEKNOSOLV 1621 (nafta).
Čistilo TEKNOSOLV 1621 (nafta).
Barve Bela
Odpornost glede na vremenske pogoje Zelo dobra.
Pakiranje 10 L, 20 L
Varnostna priporočila Glejte varnostni list.
Dovoljenja & certifikati Oznaka CE,Finnish Key Flag