SILOKSAN PRIMER

Grunt

  • Produkt o specjalnej przyczepności
  • Produkt rozpuszczalnikowy

Grunt winylowo-akrylowy rozcieńczony solwent naftą.

Stosowany na zewnątrz jako farba gruntująca na powłoki mineralne. Szczególnie zastosowanie dotyczy gruntowania starych powłok tynków wapiennych i powierzchni farb wapiennych. Grunt wnika w podłoże i wiąże porowatą warstwę powierzchni. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń do bielenia sufitów i ścian starych hal przemysłowych.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić malowaną powierzchnię. Usunąć luźne i słabo przylegające elementy starej farby. Usunąć kruche warstwy starej powłoki. Czyścić na przykład: gorąca wodą pod ciśnieniem lub strumieniem wody i piasku. Usunąć mleczko cementowe z nowych powierzchni betonowych. W przypadku gdy przygotowywane i malowane podłoże zawiera azbest należy przestrzegać przepisów narzuconych przez polskie regulacje prawne. Nowe powierzchnie muszą zostać pozostawione celem wyschnięcia przez co najmniej 3 miesiące przed ich malowaniem.

Nakładanie

Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Zalecana średnica dyszy do natrysku hydrodynamicznego: 0,017 - 0,021”. Jeżeli jest konieczne, rozcieńczyć farbę poprzez dodanie 5 – 10 % obj. , dla przykładu: w przypadku malowania powierzchni farb wapiennych w trakcie powtórnego malowania sufitów hal przemysłowych. SILOKSAN PRIMER można pozostawić jako powłokę nawierzchniową, przykładem są sufity hal przemysłowych.

Warunki podczas nakładania

Zarówno podczas aplikacji jak i w czasie schnięcia powłoki temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza powinna wynosić poniżej 80%. Powłokę nawierzchniową stanowi SILOKSAN FACADE Silikonowa farba emulsyjna, wykonywana po przynajmniej 2 godzinach w zalecanych warunkach. Wewnątrz pomieszczeń można stosować inną farbę nawierzchniową w zależności od obiektu. W warunkach zimnych i wilgotnych farbę nawierzchniową nanosi się najwcześniej następnego dnia.
Zawartość substancji stałych abt. 50 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) EU VOC wartości graniczne (kat. A/c): 430 g/l. VOC produktu: max 430 g/l.
Połysk Pełny mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 14 g/ml
Czas schnięcia - pyłosuchość po 0,5 godz.
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 1621 (solwent nafta)
Odporność na warunki atmosferyczne Bardzo dobra.
Opakowania 10 L, 20 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Oznakowanie CE