RENSA BRUSH

Penseltvätt

RENSA BRUSH är ett effektivt rengöringsmedel med svag lukt för målningsverktyg av vattenburna färger. Löser effektivt intorkad färg och håller penslar mjuka. Färgproduktgrupp 019 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

RENSA BRUSH används för rengöring av redskap efter målning. Kan användas för penslar, rullar, färgsprutor och andra målningsverktyg. RENSA BRUSH är en biologiskt nedbrytbar produkt. Produkten uppfyller krav av OECD och Europarlamentets detergentförordning för biologisk nedbrytning (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Applicering

RENSA BRUSH är ett bruksfärdigt tvättmedel, som inte behöver att utspädas. Blöt verktygen med penseltvätt, skrapa bort löst färg och spola med rent vatten. Vid behov upprepa behandlingen. Om färgen har intorkats, borsta först bort lös färg och mjuka sedan resten upp genom att låta verktyget stå i tvätten..

Lagring

Förvaras frostfritt.
pH 11
Förtunning Används outspätt.
Emballage 1 l, 5 l. Tillgängligheten varierar landvis.
Säkerhetsmärkning RENSA BRUSH är en effektiv men användarvänlig och biologiskt nedbrytbar produkt. Vid användning av tvättmedlet måste ändå iakttas rimlig försiktighet. Undvik hudkontakt och inandning av sprutdamm. Skydda ögonen mot stänk. Mer information från produktens säkerhetsdatablad: www.teknos.com.
Godkännanden & Certifikat OECD 301B, EG 648 / 2004