RENSA BRUSH

Pensselipesu

RENSA BRUSH on mietotuoksuinen, tehokas pesuaine vesiohenteisten maalien maalaustyövälineiden puhdistukseen. Se liuottaa tehokkaasti kuivunutta maalia ja pitää siveltimet pehmeinä. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 019.

RENSA BRUSHIA käytetään työvälineiden puhdistukseen maalauksen jälkeen. Sillä voidaan puhdistaa siveltimet, telat, maaliruiskut ja muut maalauksessa käytettävät välineet. RENSA BRUSH on biologisesti hajoava tuote. Se täyttää OECD:n määrittelemät vaatimukset sekä EU-pesuaineasetuksen vaatimukset biohajoavuudelle (OECD 301B, EY 648 / 2004).

Käyttöturvallisuustiedote

Käsittelyohje

RENSA BRUSH on käyttövalmis pesuliuos, jota ei laimenneta. Kastele maalaustyöväline kauttaaltaan pesuliuoksella, kaavi liuennut maali pois ja huuhtele työväline puhtaaksi vedellä. Toista käsittely tarvittaessa. Mikäli maali on ehtinyt kuivua, harjaa irtonainen maali ensin pois ja liota työvälinettä pesuliuoksessa, kunnes kaikki maali on liuennut.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Suojavälineet

RENSA BRUSH on tehokas, mutta käyttäjä- ja ympäristöystävällinen sekä biohajoava tuote. Pesuaineen käytössä tulee kuitenkin noudattaa kohtuullista varovaisuutta. Ihokosketusta ja ruiskutussumun hengittämistä tulee välttää. Silmät tulee suojata roiskeilta. Lisätietoa tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.
pH 11
Laimennus Ei laimenneta.
Pakkauskoot 1 L, 5 L
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit OECD 301B, EY 648 / 2004