RENSA BRUSH

Penselvask

RENSA BRUSH er et effektivt vaskemiddel for rengjøring av malingsutstyr for vanntynnede malinger. Rensevæsken har en mild lukt. Løser opp også tørket maling effektivt og holder børstene myke.

RENSA BRUSH brukes til rengjøring av verktøy etter malingsarbeid. Børster, ruller, sprøyteutstyr og annet verktøy som brukes til maling kan rengjøres med RENSA BRUSH. RENSA BRUSH er et biologisk nedbrytbart produkt. Det oppfyller kravene i OECD-forordningen om vaskemidler for bruk av biologisk nedbrytbarhet av alle råvarer (OECD 301B, EC 648/2004).

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Påføring

RENSA BRUSH er en klar-til-bruk løsning som brukes ufortynnet. Fukt verktøyet helt med penselrens, skrap av oppløst maling og skyll med rent vann. Gjenta om nødvendig. Hvis malingen allerede har tørket, børst først av alt løs maling. Bløt deretter verktøyet i børsterenseren, til all malingen er oppløst.

Oppbevaring

Må ikke fryse.
pH 11
Tynner Ingen fortynning.
Emballasje 1 l, 5 l. Tilgjengelighet varierer fra land til land.
Sikkerhetsmerking RENSA BRUSH er et effektivt, men brukervennlig og miljøvennlig og biologisk nedbrytbart produkt. Vaskemidlet må imidlertid brukes med rimelig forsiktighet. Unngå hudkontakt og innpust av sprøytetåken. Beskytt øynene mot sprut. Mer informasjon fra produktets sikkerhetsdatablad: www.teknos.com.
Godkjennelser og sertifikater OECD 301B, EC 648/2004