RENSA BRUSH

RENSA BRUSH jest produktem biodegradowalnym. Spełnia wymagania OECD oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w kwestii biodegradowalności detergentów (OECD 301 B, WE 648/2004).

Karty Charakterystyki

Nakładanie

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
pH 11
Rozcieńczalnik
Opakowania 1 l, 5 l. Dostępność zależy od kraju.
Oznakowanie bezpieczeństwa RENSA BRUSH jest silnym ale przyjaznym dla użytkownika i biodegradowalnym produktem. Mimo tego z detergentem należy postępować z należytą ostrożnością. Należy unikać kontaktu ze skórą i wdychania mgły w trakcie rozpylania. Należy chronić oczy przez rozpryskami. Więcej informacji dotyczących bezpieczeństwa znajduje się w Karcie Charakterystyki produktu, dostępnej na stronie www.teknos.pl.
Aprobaty i certyfikaty OECD 301B, EC 648 / 2004