RENSA BRUSH

Penselrens

RENSA BRUSH er et effektivt rengøringsmiddel til rengøring af udstyr til vandfortyndbare malinger. Svag lugt. Opløser effektivt indtørret maling og holder pensler bløde.

RENSA BRUSH anvendes til rengøring af udstyr efter malearbejde. Pensler, ruller, sprøjteudstyr og øvrige redskaber rengøres med RENSA BRUSH. RENSA BRUSH er et biologisk nedbrydeligt produkt. Det opfylder kravene i OECD og EU’s forordning om rengøringsmidler vedr. bionedbrydelighed (OECD 301B, EC 648/2004).

Sikkerhedsdatablad

Påføring

RENSA BRUSH er klar til anvendelse, skal ikke fortyndes. Alt værktøjet behandles overalt med RENSA BRUSH, skrab opløst maling af og skyl med rent vand. Gentag om nødvendigt. Hvis malingen allerede er tørret, børstes først al løs maling af. Derefter lægges værktøjet i blød i RENSA BRUSH indtil al maling er opløst.

Opbevaring

Må ikke få frost.
pH 11
Fortynder Skal ikke fortyndes.
Emballage 1 l, 5 l. Varierer fra land til land.
Sikkerhedsmærkning RENSA BRUSH Undgå hudkontakt og indånding af sprøjtetåge. Beskyt øjnene mod stænk. Flere oplysninger fra produktets sikkerhedsdatablad: www.teknos.com.
Godkendelser og certifikater OECD 301B, EC 648/2004