RENSA BRUSH

RENSA BRUSH on biolagunev. Täidab OECD nõudeid ja EU pesuainete nõudeid biolagunevusele (OECD 301B, EL 648/2004).

Pealekandmine

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
pH 11
Lahusti
Pakendid 1 l, 5 l. Saadavus erineb riigiti.
Ohutusteave RENSA BRUSH on tõhus ja biolagunev toode. Pesuaine kasutamisel tuleb siiski olla teatud määral ettevaatlik. Tuleb vältida kokkupuudet nahaga ning pihustisumu sissehingamist. Silmi tuleb kaitsta pritsmete eest. Lisainfot saab toote ohutuskaardilt: www.teknos.com.
Heakskiidud ja sertifikaadid OECD 301B, EC 648 / 2004