OLIKOR FC

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 42 %
Vikttorhalt ca. 800 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l