OLIKOR FC

  • Korrosion beskyttende
  • Grunding
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent
Tørstof ca. 42 % volumen
Total tørstofmasse ca. 800 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 450 g/l