OLIKOR FC

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Grunning
  • Løsemiddelbasert
Tørrstoff ca. 42 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 800 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l