OLIKOR FC

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne
Kuivainesisaldus ca 42 mahu%
Tahke aine kogumass ca 800 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l