OLIKOR FC

  • Korroosionkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali
Kuiva-ainepitoisuus n. 42 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 800 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 450 g/l