OLIKOR FC

Farba alkidowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy

OLIKOR FC jest szybkoschnącą farbą gruntową alkidową, zawierającą fosforan cynku. Powłoka dobrze przyczepna do podłoża i odporna mechanicznie.

Przeznaczona do gruntowania konstrukcji i elementów stalowych eksploatowanych w warunkach atmosfery morskiej, miejskiej i przemysłowej.

Farba jest stosowana w systemach antykorozyjnych z farbą nawierzchniową.

Karty Techniczne

Zawartość substancji stałych abt. 42 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 800 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1,5 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 3 h
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 724
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 724