OLIKOR FC

  • Premaz
  • 1-komponentna
Suha snov cca. 42 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 800 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l