INERTA 165

  • Korrosionsskyddande
  • Nötningsbeständig
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 92 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 100 g/l
Pot life 30 min. (+23 °C)
Blandningsförhållande 2:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: INERTA 165 HARDENER
Glans Blank