INERTA 165

Epoksipinnoite

  • Korroosionkestävä
  • Kulutusta kestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pohjamaali

INERTA 165 on nestemäiseen epoksihartsiin perustuva, vähäliuotteinen, kaksikomponenttinen epoksipinnoite.

Käytetään teräspinnoille epoksijärjestelmässä K34. Sopii myös betonipinnoille. Käytetään myös upotuskohteissa, esim. vesivoimalaitosten kanavien sulkuportit ja putkistot.

INERTA 165:lle on ominaista hyvä tartunta suihkupuhdistettuun alustaan sekä erinomainen kulutuksen kestävyys johtuen kovettuneen maalikalvon sileästä ja kovasta pinnasta. Tuote soveltuu siten käytettäväksi kohteissa, jotka joutuvat voimakkaaseen mekaaniseen rasitukseen. Pinnoite voidaan levittää yksi- tai kaksikomponenttiruiskulla. Tuotteessa voidaan käyttää myös standardikovetteeseen INERTA 165 HARDENER nähden lyhyemmän kuivumisajan ja pidemmän käyttöajan mahdollistavaa INERTA 165-02 HARDENER -kovetetta. Lisäksi sitä käyttämällä maalin ruiskutusominaisuudet paranevat, on mahdollista maalata paksumpia kalvoja ilman valumia ja kuivumislämpötila voi olla +5°C. Lisäksi on saatavilla standardikovetteen versio eri liuotinkoostumuksella (INERTA 165-11 HARDENER).

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 92 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 100 g/l
Käyttöaika 30 min. (+23 °C)
Sekoitussuhde 2:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: INERTA 165 HARDENER
Kiilto Kiiltävä
Pölykuiva 6 h
Kosketuskuiva 12 h
Täysin kovettunut 7 vrk
Ohenne TEKNOSOLV 9506
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506