INERTA 165

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Slitasje resistent
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 92 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1300 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 100 g/l
Pot life 30 min. (+23 °C)
Blandingsforhold 2:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: INERTA 165 HARDENER
Glans Blank