INERTA 165

  • 2-komponentna
  • Premaz

Varnostni listi

Suha snov cca. 92 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 100 g/l
Pot life 30 min. (+23 °C)
Razmerje mešanja 2:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: INERTA 165 HARDENER
Sijaj Sijaj