INERTA 165

Epokate

  • Korrosioonikindel
  • Kulumiskindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine

INERTA 165 on kahekomponentne madala lahustisisaldusega vedelal epovaigul põhinev epovärv.

Kasutatakse terasel epokattesüsteemis K34. Sobib ka betoonile. Sobib uputuskoormuses olevatele objektidele, nt lüüsiväravad, torud ja hüdroelektrijaamad.

INERTA 165 nakkub hästi pritspuhastatud terasega, tal on suurepärane nakkepüsivus tänu siledale ja kõvale võrgustunud värvikihile. Seetõttu saab seda kasutada konstruktsioonidel, mis jäävad rasketesse abrasioonitingimustesse. INERTA 165 saab pinnale kanda õhuvaba pihustiga, ühekomponentse ja kuuma kahejoalise pihustiga. Saadaval on veel standardkõvendi INERTA 165-11 HARDENER, millel on teistsugune lahustisisaldus.

Kuivainesisaldus ca 92 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 100 g/l
Segu kasutusaeg 30 min. (+23 °C)
Segamissuhe 2:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: INERTA 165 HARDENER
Läige Läikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 6 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 12 h
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506