INERTA 165

Farba epoksydowa

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt odporny na ścieranie
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

INERTA 165 jest dwuskładnikową farbą epoksydową, o małej zawartości rozpuszczalnika, na bazie ciekłej żywicy epoksydowej.

Przeznaczona do malowania stali - powłokowy system epoksydowy K34. Nadaje się również do malowania betonu. Można stosować na obiektach zanurzonych w wodzie np. na bramach śluz, rurociągach elektrowni wodnych.

INERTA 165 cechuje dobra przyczepność do stali oczyszczonej metodą strumieniową, doskonałą odporność na ścieranie dając jednocześnie gładką i twardą powłokę. Dlatego tez odpowiednia jest na konstrukcje poddawane silnemu ścieraniu. Do INERTA 165 można użyć również utwardzacza INERTA 165-01 HARDENER , który przyspiesza czas utwardzania powłoki i wydłuża czas życia mieszaniny w porównaniu z farbą utwardzaną standardowym utwardzaczem INERTA 165 HARDENER. Poprawia on również własności natrysku i odporność na zacieki powłoki farby. Możliwe jest utwardzanie w temperaturze + 5oC. Dostępna jest również wersja z utwardzaczem standardowym: INERTA 165-11 HARDENER z różną kompozycją rozpuszczalników.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 92 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 100 g/l
Czas przydatności do stosowania 30 min. (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 2:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: INERTA 165 HARDENER
Połysk Połysk
Czas schnięcia - pyłosuchość 6 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk 12 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie 7 dni
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 9506
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506