FERREX COMBI

Vattenburen rostskyddsfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Vattenburen

Vattenburen nyanseringsbar rostskyddsfärg för grundning, täckmålning och enskiktsmålning av nästan alla omålade och tidigare målade metallytor inomhus och utomhus. Utmärkt vidhäftning till metall och målade ytor samt god väder- och nötningsbeständighet. Färgproduktgrupp 216, 241, 243, 441 och 449 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Korrosivitetsklasser C4 och C5. Glans: halvmatt.

Målningsobjekt: Metallytor inomhus och utomhus. Stål- och järnytor, när det krävs utmärkta rostskyddsegenskaper och/eller häftgrundning: t.ex. plåttak, fasader, balkongkonstruktioner, takstege, stängsel, dörrar, fönster, pelare, balkar, fast inredning och möbler. Rekommenderade underlag: Olika metallytor, såsom järn, stål, förzinkad stål, galvaniserad plåt (tak- och fasadplåt), aluminium och koppar. Metallytor, som har tidigare målats eller grundats med färger eller beläggningar baserade på akrylat-, alkyd-, polyuretan-, epoxi- och polyesterbindemedel. Bra vidhäftning även på shopprimers. God väderbeständighet, den målade ytan kan lämnas utan täckfärg. Ytterst god glans- och kulörbeständighet.

Förbehandling av yta

STÅL- OCH ALUMINIUMYTOR: Ytorna som ska målas rengörs från smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt. Stålytor: minimikravet är noggrann stålborstning till förbehandlingsgrad St2; förbehandlingsgrad Sa 2½ rekommenderas (ISO 8501-1). TIDIGARE MÅLADE METALLYTOR: Ytorna som ska målas rengörs från smuts, fett, olja och övriga orenheter. Rengöringen kan göras t.ex. med RENSA STEEL plåttvätt. Lossnande och löst sittande gammal färg eller beläggning avlägsnas. Ytorna rengörs från rost (förbehandlingsgrad St2) genom stålborstning eller annan lämplig metod. Hårda och blanka målade ytor uppruggas matt för att försäkra vidhäftningen. TAK- OCH VÄGGYTOR MED PLASTBELÄGGNING: Kan användas för fläckstrykning av rostiga partier. Ytorna rengörs från rost (förbehandlingsgrad St2) genom stålborstning eller annan lämplig metod. Gränsen mellan det rengjorda partiet och det fasta färgskiktet slipas jämnt för att säkerställa vidhäftning av täckskiktet. Mattslipa de gamla målade ytorna från partier, som ska fläckstrykas med FERREX COMBI.

Applicering

Rör om väl före användningen. På vertikala ytor, när torrfilmskikt av mer än 100 µm önskas, vi rekommenderar sprutapplicering i två skikt. När FERREX COMBI lämnas utan täckfärg och appliceras med pensel, vi rekommenderar minst två skikt.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden (notera också temperaturen under natten efter appliceringsdagen) ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Om temperaturen på ytan som målas överstiger +40°C, försämras färgens appliceringsegenskaper och vidhäftning.

Lagring

Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019".
Volymtorrhalt ca. 41 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 140 g/l. Produktens VOC: max. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning 7 - 9 m²/l (en strykning med pensel, ca 50 µm torrfilm).
Torktid - hanterbar ca. 1 h beroende på underlaget och appliceringsmängden.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Basfärgerna 1 (vit) och 3, som båda kan nyanseras i utomhusfärgkartans kulörer. Standardkulörer: grå S 4500-N, svart S 9000-N.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Grå och svart: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)