FERREX COMBI

Vanntynnet anti-korrosjonsmaling

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Vanntynnet

Vanntynnet korrosjonshindrende maling som grunning og toppstrøk - ettstrøks maling for nesten alle umalte og tidligere malte metalloverflater innendørs og utendørs. Utmerket vedheft til metall og malte overflater, samt god vær- og slitestyrke. Korrosivitetsklasser C4 og C5. Glans: semi-matt.

Objekter som skal males: Metalloverflater innendørs og utendørs. Stål- og jernoverflater, når det kreves utmerkede anti-korrosive egenskaper og/eller vedheftsgrunning: f. eks. platetak, fasader, balkongkonstruksjoner, takstiger, gjerdekonstruksjoner, dører, vinduer, søyler, bjelker, faste og frittstående møbler. Anbefalte underlag: Ulike metalloverflater, som jern, stål, sinkbelagt stål, galvanisert stålplate (tak- og fasadeplater), aluminium og kobber. Metalloverflater som tidligere er malt eller grunnet med akryl-, alkyd-, polyuretan-, epoksy- og polyesterbindemiddelbaserte malinger eller belegg. Vedheft på prefabrikasjonsprimere (shop primere) er også god. God værbestandighet, så toppbelegg er ikke nødvendig. Utmerket farge- og glansbevaring.

Tekniske datablad

Sikkerhetsdatablad

Produktfargekart

Forbehandling

STÅL OG ALUMINIUM OVERFLATER: Overflater som skal males rengjøres for smuss, fett, olje og andre urenheter. RENSA STEEL vaskemiddel eller løsemiddel avtørking brukes til rengjøring. Ståloverflater: minimumskravet er grundig stålbørsting til forberedelsesgrad St2; anbefalt til forberedelsesgrad Sa 2½ (ISO 8501-1). TIDLIGERE MALTE METALLOVERFLATER: Overflater rengjøres for smuss, fett, olje og andre urenheter. RENSA ROOF vaskemiddel, løsemiddel avtørking etc. brukes til rengjøring. Løs og dårlig vedheftende maling eller belegg fjernes. Rust fjernes fra overflatene (preparatklasse St2) ved hjelp av stålbørsting eller annen egnet metode. Harde og blanke overflater må mattes ned for å sikre god vedheft. PLASTBELEKKET TAK OG VEGGOVERFLATER: Kan brukes til nymaling av rustne områder. Rust fjernes fra overflatene (forbehandling St2) ved hjelp av stålbørsting eller annen egnet metode. Kanten på det rensede området og det faste malingslaget slipes glatt for å sikre vedheft av toppstrøket. Puss de gamle malte flatene matt fra områdene, som etterbearbeides med FERREX COMBI.

Påføring

Omrøres grundig før bruk. På vertikale overflater, når tørrfilmtykkelse på over 100 μm er ønsket, anbefales det å benytte sprøyte to ganger. Når FERREX COMBI benyttes uten toppstrøk og påført med børste, anbefaler vi minst to strøk.

Påføringsforhold

Overflaten som skal behandles må være tørr. Under påførings- og tørkeperioden (vær også oppmerksom på temperaturen om natten etter påføringsdagen) skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og malingen være over +10 °C og den relative luftfuktigheten under 80%. Hvis temperaturen overstiger +40°C, vil påførings- og vedheftegenskapene forringes.

Oppbevaring

Må ikke fryse.

Påføringsmetode

Velegnet Airless dysestørrelse 0,015 - 0,019".
Tørrstoff ca. 41 % by volume
Flyktige organiske forbindelser EU VOC grenseverdi (kat A/i): 140 g/l. Produktets VOC: maks. 140 g/l.
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix
Densitet abt. 1,2 g/ml
Praktisk dekkevne 7 -9 m²/l (ett strøk påført med pensel, ca. 50 µm tørrfilmtykkelse).
Tørketid – håndteringstørr Ca. 1 time avhengig av underlaget og mengden maling.
Tynner Vann.
Rengjøring Varmt vann og RENSA BRUSH penselvask. Vask utstyret umiddelbart etter bruk.
Farger Base 1 (hvit) og base 3 som kan blandes i farger fra utendørs fargekart. "Ready-made" farger: grå S 4500-N, sort S 9000-N.
Emballasje Base 1 og 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Grå og sort: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater «Finnish Key Flag». Den gis til produkter som er helt og holdent utviklet og produsert i Finland.