FERREX COMBI

  • Korrosion beskyttende
  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Overfladen, der skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning (bemærk også temperaturen på natten efter malingen) skal luftens, overfladens og malingens temperatur være over +10 ° C og den relative luftfugtighed under 80 %.

Opbevaring

Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Egnet airless dysestr. 0,015 - 0,019".
Tørstof ca. 41 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/i): 140 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 140 g/l.
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Base 1 (hvid) og 3 kan tones i h.t. farverne i udendørfarvekortet.
Emballage Base 1 og 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finsk flagmærke. Tildeles produkter, der er udviklet og produceret i Finland.