FERREX COMBI

Vesialuseline korrosioonitõrjevärv

  • Korrosioonikindel
  • Vesialuseline

Vesialuseline toonitav roostetõrjevärv, mis sobib krunt-, pinna- ja ühekihivärvimiseks peaaegu kõikidele värvimata ja eelnevalt värvitud metallpindadele sees ja väljas. Väga hea nake metall- ja värvipindadele ning hea ilmastiku- ja koormuskindlus. Roostõrjeklass C4 ja C5. Läikerühm 4, poolmatt.

Kasutuskohad: metallpinnad sees ja väljas. Erilist roostekaitset ja/või nakkekruntimist vajavad teras- ja raudpinnad: plekkkatused, fassaadid, rõdukonstruktsioonid, katuseredelid, aiad, uksed, aknad, postid, kinnine ja lahtine majapidamisinventar jne. Aluspinna soovitus: erilised metallpinnad nagu raud, teras, tsingitud teras, tsingitud/galvaniseeritud plekk (katuse- ja fassaadiplekid), alumiinium ja vask. Eelnevalt akrülaat-, alküüd-, polüuretaan-, epo- ja polüestervärvide või -pinnakatetega krunt- või pinnavärvitud metallpinnad. Nakkub suurepäraselt ka tehasekrunditud pindadega. Hea ilmastikukindlus, võib jääda ka ilma pinnavärvita.

Pinna eeltöötlus

TERAS- JA ALUMIINIUMPINNAD: värvitavalt pinnalt eemaldatakse mustus, rasvad, õlid ja muud segavad tegurid. Pinnad pestakse RENSA STEEL plekipesuainega, lahustiga pühkides vms. Teraspinnad: miinimumnõudena terasharjamine astmeni St2; soovituslik eeltöötlus astmeni Sa 2½ (ISO 8501-1). EELNEVALT VÄRVITUD METALLPINNAD: pindadelt eemaldatakse mustus, rasvad ja õlid ja muud segavad tegurid. Pinnad pestakse RENSA ROOF pesuainega, lahustiga pühkides vms. Lahtine ja nõrgalt kinnitunud vana värv või pinnakate eemaldatakse. Lahtine rooste eemaldatakse terasharjaga astmeni St2. Kõvad ja läikivad värvipinnad matistatakse nakke tagamiseks. PLASTKATTEGA KATUSE- JA SEINAPINNAD: roostekohad tuleks kruntida. Pindadelt eemaldatakse terasharjaga lahtine rooste astmeni St2. Puhastatud ala ja paranduskohtade piir lihvitakse pinnavärvi nakke kindlustamiseks ühtlaseks. FERREX COMBIGA kohtvärvitavad paranduskohad matistatakse.

Pealekandmine

Segada hoolikalt. Püstpindadel soovitatakse üle 100 µm kihi korral kahte pihustikihti. Pintsliga värvimise puhul, kasutades FERREX COMBIt ilma pinnavärvita, soovitatakse värvimist vähemalt kahes kihis.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal (jälgi ka värvimisele järgneva öö temperatuuri) peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%. Kui värvitava pinna temperatuur on üle +40°C, võivad värvimisomadused ja nake halveneda.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Sobivad õhuvaba pihusti düüsid 0,015 - 0,019".
Kuivainesisaldus ca 41 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/i): 140 g/l. Toote LOÜ: max 140 g/l.
Läige Poolmatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Praktiline kulu 7 - 9 m²/l (üks kiht pintsliga, u 50 µm kuivkihi paksusega).
Kuivamisaeg - puutekuiv u 1 h, sõltuvalt aluspinnast ja kasutusmäärast.
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Baasvärvid 1 (valge) ja 3, mis on toonitavad välisvärvikaardi järgi. Tehasetoonid: hall S 4500-N, must S 9000-N.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Hall ja must: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp