FERREX COMBI

Vesiohenteinen ruosteenestomaali

  • Korroosionkestävä
  • Vesiohenteinen

Vesiohenteinen sävytettävä korroosionestomaali, joka soveltuu pohja-, pinta- ja yksikerrosmaalaukseen lähes kaikille maalaamattomille ja aiemmin maalatuille metallipinnoille sisällä ja ulkona. Erinomainen tartunta metalli- ja maalipinnoille sekä hyvä sään- ja rasituksenkesto. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 216, 241, 243, 441 ja 449. Käytetään ruosteenesto- ja tartuntapohjamaalina ulkona rasitusluokkien 11 – 14 maalauskäsittely-yhdistelmissä ja sisätiloissa rasitusluokan 03 - 06 käsittely-yhdistelmissä (MaalausRYL 2012). Korroosionestoluokitus C4 ja C5. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä.

Maalauskohteet: Metallipinnat sisällä ja ulkona. Erinomaista ruostesuojausta ja/tai tartuntapohjamaalausta vaativat teräs- ja rautapinnat: peltikatot, julkisivut, parvekerakenteet, kattotikkaat, aitarakenteet, ovet, ikkunat, pilarit, palkistot, kiinto- ja irtokalusteet jne. Alustasuositus: Erilaiset metallipinnat, kuten rauta, teräs, sinkitty teräs, sinkitty/galvanoitu teräsohutlevy (katto- ja julkisivupellit), alumiini ja kupari. Aiemmin akrylaatti-, alkydi-, polyuretaani-, epoksi- ja polyesterisideaineisilla maaleilla tai pinnoitteilla pohja- tai pintamaalatut metallipinnat. Tartunta myös konepajapohjamaalien päälle on hyvä. Tuotetta ei tarvitse hyvän säänkestonsa vuoksi pintamaalata. Värisävyn ja kiillon säilyvyys on erinomainen.

Pinnan esikäsittely

TERÄS- JA ALUMIINIPINNAT: Maalattavilta pinnoilta poistetaan lika, rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet. Pesuun käytetään RENSA STEEL peltipesuainetta, liuotepyyhintää tms. Esikäsittely teräspinnoille: minimivaatimuksena huolellinen teräsharjaus St2; suositus Sa 2½ (ISO 8501-1). AIKAISEMMIN MAALATUT METALLIPINNAT: Pinnoilta poistetaan lika, rasva, öljy ja muut epäpuhtaudet. Pesuun käytetään RENSA ROOF pesuainetta, liuotepyyhintää tms. Irtoava ja heikosti kiinni oleva vanha maali tai pinnoite poistetaan. Pinnoilta poistetaan irtonainen ruoste teräsharjalla (puhdistusaste St2) tms. Tartunnan varmistamiseksi kovat ja kiiltävät maalipinnat karhennetaan himmeiksi. MUOVIPINNOITETUT KATTO- JA SEINÄPINNAT: Voidaan käyttää ruosteisten kohtien paikkamaalaukseen. Pinnoilta poistetaan irtonainen ruoste teräsharjalla (puhdistusaste St2) tms. Puhdistetun alueen ja kiinteän maalikerroksen raja hiotaan tasaiseksi pintamaalin tartunnan varmistamiseksi. Hio vanha maalipinta himmeäksi niiltä osin, jotka paikkamaalataan FERREX COMBILLA.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä. Pystypinnoilla yli 100 µm:n kuivakalvonpaksuuteen pyrittäessä suositellaan ruiskutusta kahteen kertaan. Sivellinmaalauksessa, käytettäessä FERREX COMBIA ilman erillistä pintamaalia, suositellaan maalausta vähintään kahteen kertaan.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana (huomioitava myös käsittelyä seuraavan yön lämpötila) tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Maalattavan pinnan lämpötilan kohotessa yli +40 °C:n maalin levitysominaisuudet ja tartunta alustaan saattavat heiketä. Lisäksi käsiteltävän pinnan ja tuotteen lämpötilan tulee olla vähintään 3°C yli ilman kastepisteen.

Varastointi

Ei saa jäätyä.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,015 - 0,019".
Kuiva-ainepitoisuus n. 41 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 140 g/l. Tuotteen VOC: max. 140 g/l.
Kiilto Puolihimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,2 g/ml
Käytännön riittoisuus 7 - 9 m²/l (kertamaalaus siveltimellä, n. 50 µm kuivakalvonpaksuus).
Kosketuskuiva noin 1 h alustasta ja levitetystä määrästä riippuen.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Lämmin vesi ja RENSA BRUSH pensselipesu. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen.
Värisävyt Perusmaalit 1 (valkoinen) ja 3, jotka voidaan sävyttää sävytyspastoilla ulkomaalivärikartan sävyihin. Valmissävyt: harmaa S 4500-N, musta S 9000-N.
Pakkauskoot Perusmaalit 1 ja 3: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l. Harmaa ja musta: 0,5 l, 1 l, 3 l, 10 l, 20 l. Saatavuus vaihtelee maittain.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu